ඉංග්‍රිසියෙන් වාක්‍යක් හදන සරල නීතිය SVR or SVO

 මොකක්ද මේ කියන්නේ අපි මුලිම්ම සිංහලෙන් වාක්‍යක් ලියමුකො
මම බත් උයනව
අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන්  ලියන්නෙ  මම කියන්නෙ I බත් වලට කියන්නෙ Rice උයනවට කියන්නෙ Cook  එතකොට
I rice cook
 එතකොට මොකක්ද මේ SVR or SVO කියන්නෙ මේ තමයි ඉංග්‍රිසියෙන් වාක්‍යක් හදන සරල නීතිය

 S - Subject (වාක්‍යක උක්තය - එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා ඉහද වාකයේ නම් මම කියන කෙනා තමයි ඒ වාකයේ උක්තය වෙන්නෙ)
 V - Verb  (ක්‍රියාව - ඉහත වාකයේ ක්‍රියාව තමයි උයනවා කියන එක)
 R - Rest (වාකයේ ඉතිරි ටික -  සමහර විට මේකට Object කියලත් කියනව ඒ කියන්නෙ ආක්‍යාතය)
එම නිසා අපි ඉංග්‍රි වාක්‍යක් තැනිමේදි හැම විටම මෙම නිතියට එකගව වාක්‍ය තැනිය යුතුයි අපි දැන් බලමු මුලුන් හදපු වාක්‍ය මෙම නිතිය සමග එකගද කියල
I                      rice             cook
Subject      Object/Rest         Verb  
දැන් ඔබට පේවවා එම වාක්‍ය ඉංග්‍රිසි නීතියට එකග නොවන බව එසේනම් මෙම වාක්‍ය ඉංග්‍රිසි නීතියට අනුව සකසමු

 S             V            R (O)
I            cook          rice
 තව දෙයක් තමයි අපි සිංහලෙන් හිතන හො ලියන දෙයක්  ඒ ආකාරයෙන්ම ඉංග්‍රිසියට හරවන්න බැ
මේ බලන්නකො    මම සිංදුවක් අහනව  මම කියන්නෙ I  සිංදුවක් කියන්නෙ A song ( සිංදුව - Song  / සිංදුවක් - A song ) අහනවට කියන්නෙ  Listen මේ වාකයේ Subject එක මම Verb එක අහනව Object එක සිංදුවක් එතකොට   
සිංහලෙන් ලියද්දි හරි කියද්දි හරි    මම සිංදුවක් අහනව   කියල ලියනව ඒක ඒ විදියටම ඉංග්‍රිසියෙන් ලිවුවොත් හරි කිවුවොත් හරි  I a song listen එතකොට ඒ ඉංග්‍රිසි වාක්‍ය ඉංග්‍රිසි නියමයට අනුව නැ ඒ නිසා අපිට සිද්ද වෙනවා මේ ක්‍රියාව (Verb එක) තියන ස්තානය වෙනස් කරම්න් ඉංග්‍රිසියට අනුව ඉංග්‍රිසියෙන් මේන්න මෙහෛම ලියන්න 
I listen a song

Hey buddy ! you can ad additional things or if you see any misstate, you can correct it on this lesson as a comment.We would like to thank you for visit,participate and edit our lessons - thank you http://kaddapolish.blogspot.com යලුවනේ අපි ඉදිරිපත් කරන පාඩම් වල යම් අත් වැරදිමක් ඇත්නම් සහ එම පාඩම් සදහා අමතර කොටස් එක් කිරිමේ හැකියාම ඔබට ඇත්නම් එය කරන්න ස්තුතියි

3 comments:

Jeevan Wijerathna said...

fine.keep going!!!!!!!!!!!

Anonymous said...

thanks

sanjaya said...

godak vadagath lipiyak
english igenaganna lesima vidiyak gana danaganna
enna ape blog ekatath..
https://softwaresinhalen4u.blogspot.com/